Bảo Hân teleported to LOTTE Cinema Phan Rang

Bảo Hân wrote "buổi tối mát mẻ😜 #friedchicken #icecream" at 122 Mười Sáu Tháng Tư, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022