Lài Hoa teleported to Golden King Tower

Lài Hoa wrote "Đalat gặp sg. Ko say ko dìa #quan7 #TPHCM 😋🤤🥳🥳" at 15 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023