Ánh Tuyết teleported to 63 Xuân Thới Đông 2

Ánh Tuyết wrote "đu đủ trộn mắn nêm gòn gòn rất ngon#thucanviet #" at 63 Xuân Thới Đông 2, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022