Ánh Tuyết teleported to Lê Thị Hà

Ánh Tuyết wrote "#tomram #thucan #tôm ram bỏ thêm hành sẽ rất ngon" at Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022