Bảo Hân teleported to Thủy Lợi

Bảo Hân wrote "Tiệc nướng cùng gia đình #donuong #amthucvietnam" at Thủy Lợi, Tân Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023