Tú Linh teleported to Xuân Thới Sơn 31

Tú Linh wrote "món canh hầm xương bao ngon .ngon tét nách #thucan#vietnam#..." at Xuân Thới Sơn 31, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022