Lời Nhắn Nhủ teleported to Tân Xuân

Lời Nhắn Nhủ wrote "gia đình tôi hôm nay chỉ ăn đơn giản như vầy #thucan #sup #thichkhotau #" at Tân Xuân, Hóc Môn, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022