Lời Nhắn Nhủ teleported to Tân Xuân

Lời Nhắn Nhủ wrote "đậu hủ sốt cà chua món ăn gia đinh #dauhusotca #vietnam " at Tân Xuân, Hóc Môn, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022