Lài Hoa teleported to Bánh mì Xíu Mại Hoàng Diệu

Lài Hoa wrote "banh mi heo quay plus mango 🥭 #viet places #nearby #tphcm " at 35 Đ. Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023