Tú Linh teleported to Xuân Thới Sơn

Tú Linh wrote "#thứcan#buổi ăn chiều của gđ đơn giản..món cá ba sa chiên gòn #vietnam#" at Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023