Huỳnh Lâm Diễm Linh teleported to Sorrento Beach Club Vietnam and Kite Centre

Huỳnh Lâm Diễm Linh wrote "Ceasar salad, vài lát bánh mì quên mất tên ngon siêu cấp dũ trụ và không khí ở đây #đồănngon #lướtvándiều" at DT702 Ninh Hai Phan Rang, Thap Cham, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 840000, Vietnam.

Ceasar salad, vài lát bánh mì quên mất tên ngon siêu cấp dũ trụ và không khí ở đây #đồănngon #lướtvándiều
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022