Huỳnh Lâm Diễm Linh teleported to Phúc Tea

Huỳnh Lâm Diễm Linh wrote "Trà sữa Phúc Tea in da morning #tràsữakhúcbạch #tràvải" at 117 Trần Quang Diệu, p, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Trà sữa Phúc Tea in da morning #tràsữakhúcbạch #tràvải
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022