Huỳnh Lâm Diễm Linh teleported to 105 Hồ Xuân Hương

Huỳnh Lâm Diễm Linh wrote "Cafe đá xay from An Cafe #cafeđáxay #đồuống" at 105 Hồ Xuân Hương, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Cafe đá xay from An Cafe #cafeđáxay #đồuống
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022