vyvy teleported to Quận 12

vyvy wrote "bánh mì kẹp xúc xích pho mai #banhmi #xucxich #vietnam #ngo tét nách 🌭🌭🌭🌭🌭🌭🍔🍔🍔🍔🍔" at 41 Đ.Trung Mỹ Tây 2A, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022