hoa sen teleported to Ninh Hải District

hoa sen wrote "#haisang #hai sang Pham rang tuoi ngon Bo duong co ai muon mua khong #vietnam #" at Ninh Hải District, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023