hoa sen teleported to Nhà Hàng Bò Tơ Củ Chi Út Ngân - 69 Nguyễn Thị Búp

hoa sen wrote "#gachien #nhahang #sinhnhat #ăn thôi mọi người " at 69 Nguyễn Thị Búp, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023