Tú Linh teleported to Gà Hấp Hèm 34 Cơ Sở 1

Tú Linh wrote "#thucanviet#nhìn con gà và con vịt tội quá .xin lỗi mày nha. ****" at 34 Nguyễn Thị Thử, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022