Đình Khương teleported to Tân Xuân

Đình Khương wrote "buồn quá" at Tân Xuân, Hóc Môn, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023