hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Lotteria Phan Xích Long

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "thèm quá ăn một bữa cho đã cái bụng #burger #khoaitay #mucchiengon #🍟🍟🍟🍟🍔🍔🍔🍔🦑🦑🦑🦑" at 251 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023