Lời Nhắn Nhủ teleported to Trung Chanh

Lời Nhắn Nhủ wrote "#banhkem #banhsinhnhat #nhiều quá ăn xao cho hêt đây " at Trung Chanh, Tân Xuân, Hóc Môn, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023