hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Phan Huy Ích

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "dề quê đi biển bắt nó là ghiền #haisang #bien #vietnam 😎🤩🦑🐙🦑🐙🐡🐠🐟🐟" at Phan Huy Ích, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023