hoa sen teleported to Tân Xuân

hoa sen wrote "GA CHIEN NƯỚC MẮM #gachiennuocmam #" at Tân Xuân, Hóc Môn, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023