Linh Api teleported to Hanoi

Linh Api wrote "ước gì đi ăn một bữa cho đã , nhưng xa quá không biet bao giờ mới dfi được #thucan #hanoi #vietnam 🥰🥰🥰🥰🥰🥰" at Hanoi, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023