Ánh Tuyết teleported to 71/5 Điện Biên Phủ

Ánh Tuyết wrote "#kimbap #vietnam #hanquot #thích ăn nhưng không biết cách lam chắc phải học để nấu quá ghiền kimbap 🌯🌯🌯🌯🌯" at 71/5 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023