Phuong Bui teleported to Tân Xuân

Phuong Bui wrote "#keo #con gái ăn kẹo nên răng sún hết ,nhưng vẫn thích ăn kẹo 🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍡🍡🍡🍫🍬🍭🍫🍫🍬" at Tân Xuân, Hóc Môn, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023