hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Hoc Mon

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "gà nổ muối hột ,kg cần nước gà vẫn chín thơm ngon nha !!!!#thucan # Vietnam 🐵🙈🙉🙊" at Hoc Mon, Hóc Môn, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023