Ánh Tuyết teleported to Phan Rang–Tháp Chàm

Ánh Tuyết wrote "#thucan #vietnam " at Phan Rang–Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023