Lài Hoa teleported to Ninh Thuan Retreat

Lài Hoa wrote "#duahau #vietnam co ai muon Mua khong rat ngon VA ngot 🍉🍉🍉🍉🍉" at Mỹ Bình, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023