hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Hoc Mon

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "#banhtet #vietnam #đọc đáo bánh tét ăn với tương ớt rất ngon 😋 😋😋😋" at Hoc Mon, Hóc Môn, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023