Lài Hoa teleported to Phan Rang–Tháp Chàm

Lài Hoa wrote "Quan an o que toi nhin vay nhung rat ngon# thucan #😋😋😋😋" at Phan Rang–Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023