hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Vinh Hy

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "tôm ngâm mắn ăn là ghiền#haisang #viet nam 🦐🦐🦐🦐😋😋😋🤤🤤🤤🤤" at Vinh Hy, Vĩnh Hải, Ninh Hải District, Ninh Thuan Province, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023