Ánh Tuyết teleported to Phan Rang–Tháp Chàm

Ánh Tuyết wrote "#banhchuoichien #mời mọi người cùng ăn 😋😋😋" at Phan Rang–Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022