baby teleported to Phan Rang–Tháp Chàm

baby wrote "mực khổng lồ xiêu đây ai mua không #haisang #vietnam #" at Phan Rang–Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022