Lài Hoa teleported to Phan Rang–Tháp Chàm

Lài Hoa wrote "#buatiec #🥂🍸🍹🍺🍷🥃 bữa tiệc của bạn bè và mọi người do do 🙈🙉😋😅🤣🤣🥰" at Phan Rang–Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022