Lài Hoa teleported to Ho Chi Minh City

Lài Hoa wrote "thịt xào ớt chuông#thucan #vietnam #🍜🥘🍲🍜" at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023