Baby Shark Dance teleported to Ho Chi Minh City

Baby Shark Dance wrote "Talkomi sẽ đưa ra một cặp vợ chồng muốn có bộ đồ ngủ thú vị cho Talkomi bằng cách đăng 5 video về món ăn trên hồ sơ @talkomiapp của bạn." at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022