Lài Hoa teleported to Phan Rang–Tháp Chàm

Lài Hoa wrote "cuối tuần sẽ có những cuộc hợp mặt gia đình và bạn bè và những món ăn ngon#thucan #vietnam #🍲🍜🥘😋😋" at Phan Rang–Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022