Lài Hoa teleported to Phan Rang–Tháp Chàm

Lài Hoa wrote "#bưatiec #tết bữa tiệc đầu năm mới 2021 của gia đình #Việt Nam #🥳🎊🎉👪🏘️" at Phan Rang–Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022