Lài Hoa teleported to Phan Rang–Tháp Chàm

Lài Hoa wrote "#bữatiec # đây là bữa tiệc của gia đình 🎉🎊👪💐🥭🍌🍅🥬🥦🌽🧄🥘🍜🍲" at Phan Rang–Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022