Huyen My teleported to Ho Chi Minh City

Huyen My wrote "#rượunho #tiêm vaccine covid xong có được uống rượu không..Có, bạn có thể uống rượu nhưng chỉ rượu này rất tốt cho sức khỏe Sđt 0792196513 rượu vang lân cận" at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022