Huyen My teleported to Đường Trung Chánh 02

Huyen My wrote "#pizza # gỏi gà và cháo gà 🐓 🐓 🥢🥢🍕🍕🍕🥂🥂🥂" at Đ. Trung Chánh 02, Trung Chánh, xã Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022