Huyen My teleported to Ho Chi Minh City

Huyen My wrote "#cháogà # cháo gà ăn cùng với củ cải ngăm mắm rất ngon 😋😋😋 mời cả nhà cùng cùng thưởng thức 🫕🫕🫕🫕🍚🍚🍚🍚" at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023