Huyen My teleported to Ho Chi Minh City

Huyen My wrote "#búnxàolòng # mời cả nhà cùng ăn món bún gạo xào lòng .#Vietnam #🥢🥢🥚🥚🥚🥬🥬🥬🥒🥒🥒👩‍🍳👩‍🍳👩‍🍳😋😋😋" at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022