Lài Hoa teleported to Ho Chi Minh City

Lài Hoa wrote "lạ mà quen, #food # ăn cơm cùng với dưa hấu như người miền Tây, cánh gà chiên cùng với cảnh chua🤤🤤🤤🤤😋🤤🤤👻" at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022