Huyen My teleported to Ho Chi Minh City

Huyen My wrote "#food # mời cả nhà cùng ăn . canh chua lá hành #thịt # thịt kho . cá phi chiên và cà rốt xào .🥕🥕🐟🐟🐟🥩🥩🥩😋😋👩‍🍳👩‍🍳" at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023