Huyen My teleported to Ho Chi Minh City

Huyen My wrote " #thịt # Bước nấu nồi thịt kho tàu ngon khó cưỡng dịp Tết . râu luộc và canh bầu 🥬🥦🥕🥕🥕🥕🥦🥬🥓🥩🥩🥚🥚🥚" at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022