Lài Hoa teleported to Ho Chi Minh City

Lài Hoa wrote "Cách Nấu Mì Ý #Spaghetti #Sốt Bò Bằm Thơm Ngon Đúng Chuẩn Kiểu Ý" at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022