Lài Hoa teleported to Ho Chi Minh City

Lài Hoa wrote "Bánh hỏi là bánh gì, ăn với gì ngon, bao nhiêu calo, để được bao lâu?" at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023