k pop teleported to Ho Chi Minh City

k pop wrote "Tết Nguyên Đán tết nguyên đán tính theo quy luật nào lịch mặt trời Thứ ba, ngày 1 tháng hai 2022 #節元旦" at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022