Huyen My teleported to Ho Chi Minh City

Huyen My wrote "#mónăn #thức ăn hôm nay #canh # canh chua râu muốn #thịt # thịt kho tôm và cà tím xào 🍆🍆🍆🥩🥩🥩🥦🍤🍤🍤🍤😋😋" at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022